Shumka's offspring

back

 

   
Zhen'Lee NEZABUDKA   b.
14.06.09

 
Rus Elodser Znak Sud'bi, Zigzag Udachi, Zavetnii Kluchik   
b. 11.07.2007г

   
Rus Elodser Zavetnii
Kluchik

   
Zhen'Lee Guchi   b. 21.07.08